Yksityisyyden suoja

Yourshelf.eu -verkkokaupan henkilötietojen rekisterinpitäjä on Lennarti OY ( (rekisteröity 12133539), Kallaste tn 6, Tabasalu Harkun seurakunta, Harjumaa, Viro 76901;
puhelin +372 50 44000, sähköposti riiul@lennart.ee.

Mitä henkilötietoja käsitellään

– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
– toimitusosoite;
– pankkitilin numero;
– tavaroiden ja palveluiden hinta ja maksuja koskevat tiedot (ostohistoria);
– asiakastukitiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallinnointiin ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään ostettuja tavaroita ja palveluja koskevan selvityksen laatimiseen, asiakkaiden mieltymysten analysointiin ja muun muassa kuluttajariitojen ratkaisemiseen.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki). Lisäksi sähköpostia käytetään laskujen lähettämiseen ja puhelinnumeroa toimituksista ilmoittamiseen.

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely suoritetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi (asiakastilausten hallinnointi, toimitukset, tavaroiden palauttaminen ja maksut).
Henkilötietojen käsittely laillisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito).
Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun vuoksi, joka koskee ostohistorian keräämistä mahdollisten kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Käsittely suoritetaan asiakkaan suostumuksella seuraavia tarkoituksia varten: suoramarkkinointi.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toimitusosoite toimitetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle.

Tietoturvallisuus ja tietojen käyttöoikeus

Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaiden alueella tai Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, tai kolmannen maan yritykseen, johon on sovellettu yleisen tietosuoja-asetuksen 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua suojatoimenpidettä.

Henkilötietoihin on pääsy verkkokaupan työntekijöillä, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelujen tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöiltä vastaanottajille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajille ja tietojen yhdistelijöille) tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten perusteella.

Henkilötietojen käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden korjaaminen

Henkilötietoja voi tarkastella ja korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa tai asiakastuen kautta.

Jos ostos on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin pääsee käsiksi verkkokaupan asiakastuen kautta.

Jos pyyntö saada pääsy henkilötietoihin on tehty sähköisesti, tiedot on toimitettava myös yleisesti käytetyillä sähköisillä välineillä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus asiakastilin asetuksissa tai ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse.

Säilytys osoitteessa

Kun suljet verkkokaupan asiakastilisi, henkilötietosi poistetaan, lukuun ottamatta henkilötietoja (ostohistoriatiedot), jotka on säilytettävä kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riitatapauksissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt.
Alkuperäisten kirjanpitotositteiden sisältämiä henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Rajoitus

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.

Vastalauseet

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos hänellä on syytä uskoa, ettei hänen henkilötietojensa käsittelylle ole laillista perustetta.

Poistaminen

Jos haluat poistaa henkilötietoja, sinun on otettava yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Vastaus poistopyyntöön lähetetään viimeistään kuukauden kuluessa ja siinä ilmoitetaan poistoaika.
Vastauksessa ilmoitetaan myös, mitä henkilötietoja ei poisteta ja millä oikeusperustalla ja mistä syystä.

Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestinnän lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestintää, hänen on valittava asianmukainen viite sähköpostin alatunnisteesta tai otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet voidaan ratkaista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen riiul@lennart.ee.

Valvontaviranomaisena toimii Viron tietosuojavaltuutettu (info@aki.ee).

Shopping Cart
Scroll to Top